...

Интернет измама

DPEX Europe е наясно, че измамници използват идентичността на DPEX Europe на уебсайтове и в имейл съобщения, за да подвеждат интернет потребителите. Измамническите комуникации обикновено се отнасят до искане за авансово банково превеждане на пари за плащане на стоки, поръчани по интернет, преди стоките да бъдат предполагаемо изпратени от DPEX Europe. Или става въпрос за съобщения, които искат авансово плащане преди издаването на някоя лотарийна награда.

Съветваме всички клиенти да внимават за такива искания за авансови онлайн плащания и че наличието на номер на пратка (или номер за проследяване) не е непременно доказателство, че пратката е под пазенето или контрола на DPEX Europe.

Ако имате някакви съмнения относно автентичността на каквото и да е съобщение от DPEX Europe или дали DPEX Europe всъщност извършва доставка, предназначена за вас, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти във вашата страна.

DPEX Europe прави всичко разумно възможно в своята сила, за да предотврати повторното случване на тези измами. Нашите отдели за обслужване на клиенти, сигурност и правни въпроси работят заедно, за да информират нашите клиенти за тези измами и да ги прекратят.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.