...

Специализирани товари
  • Превоз на опасни материали с DPEX Europe.
  • Експресно превозване на чувствителни стоки с DPEX Europe.

Ние можем да превозим Вашите чупливи или ценни стоки с повишено внимание, бързо и надеждно. За да осигурим всичко необходимо на Вашата специлна пратка, ние ще я изпратим чрез някоя от нашите времево-критични услуги.
Необходимо е единствено да бъдем информирани, че пратката се нуждае от специална обработка.


Опасни товари

Ние ще Ви консултираме относно класификацията на стоките, които изпращате. Ще обработим документацията. Нашите опитни и квалифицирани специалисти ще транспортират Вашите стоки в специално оборудвани за целта превозни средства.

Надежден транспорт

Нашите специалисти по безопасност ще Ви дадат съвети относно транспортирането на високостойностни пратки

Услуги „Клиничен експрес”

Нашата уникална услуга за спешни доставки за медицинската, фармацевтичната и биотехнологична индустрии.
За повече информация относно услугите „Клиничен експрес”, моля обадете се в най-близкият офис на DPEX Europe.


Ние също така оперираме с…

Бързо разваляеми стоки в среда при контролирана температура и деликатни пратки.
Вие може би ще се заинтересувате и от…

..нашите задълбочени познания в сферата на здравеопазването, високите технологии и компютърната индустрия, телекомуникациите и електрониката, автомобилната и текстилната промишленост

DPEX Europe е водеща куриерска фирма, специализирана в превоза на специални товари, включително опасни, радиоактивни, лекарства и други чувствителни стоки. Ние разбираме уникалните изисквания и предизвикателства, свързани с превоза на тези видове товари и сме готови да осигурим най-добрите решения за нашите клиенти.

Нашата експертиза в превоза на специални товари ни позволява да предоставим индивидуални и персонализирани услуги, които отговарят на конкретните нужди на нашите клиенти. Ние разполагаме с необходимата инфраструктура, сертификати и опит, за да осигурим безопасен и надежден превоз на всички видове специални товари.

Специалните товари, като опасни материали, радиоактивни вещества и лекарства, изискват специално внимание и стриктно спазване на регулациите за тяхния превоз. Ние в DPEX Europe работим в тясно сътрудничество с регулаторните органи и следваме всички международни стандарти и протоколи за осигуряване на безопасността на товарите и хората.

Нашите услуги за специални товари включват комплексно управление на целия процес на превоз – от опаковането и маркирането до сигурната доставка на стоките до тяхната дестинация. Ние сме горди, че можем да предложим нашите клиенти пълно спокойствие и увереност, че техните специални товари са в най-добрите възможни ръце.

Независимо дали става въпрос за химикали, фармацевтични продукти, опасни материали или други специални товари, DPEX Europe има опита и ресурсите, за да осигури надежден и професионален превоз на вашите стоки. Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги за специални товари и как можем да помогнем на вашия бизнес да преодолее всякакви предизвикателства в логистиката.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.